Een kritische vraag, opmerking of klacht?

Contacteer GEORGE

GEORGE doet er natuurlijk alles aan om alle klanten 100% tevreden te houden. Mocht er toch iets fout lopen, aarzel dan geen moment om ons te contacteren:

  • Per telefoon: 0495 52 21 56
  • Per e-mail: hello@deliverease.be
  • Per post: DeliverEASE bvba, Kempische Steenweg 311 bus 2.13, 3500 Hasselt, België.

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen (maar meestal gaat het véél sneller).

 

Juridisch kader

  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken arrondissement Hasselt bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
  • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr