Herroeping en Terugzenden

 • Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.
 • Deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht kunnen we helaas niet toepassen voor producten die we volgens jouw specificaties hebben laten maken en/of zodanig exclusief/configureerbaar zijn dat ze niet wederverkoopbaar zijn, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en/of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):
  • eSafe CONNECT-serie
  • Smartpanels met pakketvak
  • Fenix Front XL
  • Optionele RAL-kleuren met een meerprijs, buiten de standaard kleur RAL 9005 zwart
  • Gravures
  • Huisnummers indien gebruikt
  • Installatie door GEORGE
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen per koerier komen voor jouw rekening.
 • Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren (zoals bijv. maar niet uitsluitend de sleutels, dempingplaat en/of -mousse en dit in hun originele vorm, bij voorkeur in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder:

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of terugbrengen naar ons punt voor Afhaling (Kempische Steenweg 311 bus 2.13, 3500 Hasselt, België)

Tip bij terugbrengen: in de navigatie geef je ‘Research Campus’ in (zonder huisnummer), 100 m verder parkeren op de ‘Visitors’ (bezoekers) parking en aanmelden aan de receptie in het hoofdgebouw 1 of bel 0032 0495 52 21 56.

 • Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DeliverEASE zich het recht voor om je aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 • Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen ter attentie van DeliverEASE bvba:

Per e-mail: hello@deliverease.be

Per post: Kempische Steenweg 311 bus 2.17, 3500 Hasselt, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, uw e-mailadres in te vullen] :

 

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 

NAAR DE SHOP